Klachten Vertrouwenspersoon

Iedere deelnemer die met Dagbesteding De Dromenvanger te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot Dagbesteding De Dromenvanger.
 
Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op goede gronden, misverstanden of misschien ook op onjuiste gronden en veronderstellingen. Wat het ook is, het is voor ons belangrijk dat jouw ontevredenheid wordt weggenomen, dat misverstanden worden opgelost en dat we actie kunnen ondernemen wanneer jouw ontevredenheid is gebaseerd op juiste gronden. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening alleen maar verbeteren.
 
Als jij een klacht hebt over de Dagbesteding De Dromenvanger, blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde.
 
Voor de personen waarover wordt geklaagd, is het ook van belang te weten hoe we op zorgvuldige wijze met klachten omgaan en wat er van hen wordt verwacht. Deze klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.

Vertrouwenspersoon

Iedere deelnemer van dagbesteding De Dromenvanger mag contact zoeken met onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dat is Angelien Hoppen.
Heb je vragen of ben je ontevreden, dan kan je contact met haar opnemen.
Angelien is het best te bereiken via: vertrouwenspersoondromenvanger@gmail.com
Telefonisch ma tm vr tussen 10.00 – 12.00 u: 0655773670.

Bij de vertrouwenspersoon kan je met je verhaal terecht. Bij een vertrouwenspersoon kan je geen formele klacht indienen, daarvoor is een onafhankelijke klachtencommissie. Angelien kan je wel helpen om het gesprek aan te gaan als je dit wilt of met het formuleren van een klacht.

Deelnemers kunnen kosteloos gebruik maken van de advisering en de ondersteuning van de vertrouwenspersoon van de Dromenvanger. Deze vertrouwenspersoon zal zich vervolgens inzetten om te proberen een oplossing te vinden naar tevredenheid van beide partijen. Vaak lukt dit, maar niet altijd. Komt u er als klager met de zorgaanbieder niet uit? Dan kan de cliënt of patiënt in kwestie een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg.

Als voorwaarde stelt de Geschillencommissie dat u eerst uw klacht ingediend moet hebben bij de zorgaanbieder. De Geschillencommissie rekent kosten voor het behandelen van uw klacht. Voor meer informatie over de Geschillencommissie, raadpleeg: www.degeschillencommissiezorg.nl.